Duurzame Tuin

De visie van de Tophoveniers

De visie van Tophoveniers berust op de volgende definitie van duurzaamheid:

“Handelingen op die manier uitvoeren zodat die aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties (om in hun eigen behoeften te voorzien) in gevaar te brengen“, de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

In meer eenvoudige woorden betekent dit: alles wat Tophoveniers doet, in gedachten, handelingen en resultaat, mag geen nadelige invloed hebben op toekomstige generaties.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het zuinig zijn met fossiele brandstoffen, omdat onze achterkleinkinderen daar hinder van zullen ondervinden. Met deze basis in het achterhoofd is er onder leiding van Maaike Wolfs (specialist in duurzaamheid) nagedacht over de ideale duurzame tuin. Wat is dat en wat hoort daarbij?

Voor Tophoveniers geldt:

Een duurzame tuin heeft een groene toegevoegde waarde en draagt op diverse manieren bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De groene toegevoegde waarde van Tophoveniers is te vinden in het realiseren van een tuin die een lust is voor het oog, een lust is voor de plaatselijke ecologie en een lust is voor het welbevinden en de gezondheid van de gebruikers. Het is een levende tuin waarin mens en natuur samen leven en fysiek kunnen bewegen. Dit is alleen mogelijk als alles als een puzzel in elkaar past. Zowel de boom in zijn geplaatste grond, als de bessenstruik voor de vogel, als het water in de bodem, als gezondheid voor de mens, als de materialen in hun afvalbijdragen.

Tophoveniers ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een vanzelfsprekendheid. Bij beslissingen wordt een afweging gemaakt tussen de maatschappelijke en economische effecten, oftewel een goed bestuur. Dit betekent dat we rekening houden met belanghebbenden. Dit kunnen medewerkers, klanten en ook omwonenden zijn. Op deze manier nemen we verantwoording voor wat we kunnen, dat zijn we ethisch aan ons zelf verplicht.  Verder wordt op alle vlakken binnen het bedrijf gelet op efficiëntie, zowel in te rijden kilometers als in het minimaliseren van afval.

Wat hebben de trends in de markt voor invloed op onze tuinen?

Sinds 2007 heerst er een crisis en een nieuwe generatie staat te trappelen om haar aandeel in de markt te veroveren. De crisis zorgt ervoor, dat elke onderneming kritisch kijkt naar zijn werkzaamheden. Waar kan efficiëntie behaald worden en waar kan een verbetering plaats vinden? Om op een passende manier duurzaam te zijn heeft Maaike Wolfs bekeken hoe de markt aan het veranderen is. Generatie Y is langzaam de markt aan het betreden en brengt haar eigen karaktereigenschappen mee. Generatie Y is ondernemend, geeft hoge prioriteit aan dienstbaarheid en tevredenheid, is erg omgevingsbewust en is actief. Het is een generatie die van alles en iedereen verwacht eerlijk te zijn, zijn verantwoording te nemen en alles wereldkundig maakt. Dit resulteert in transparantie en integer handelen.

In de huidige markt zijn trends te zien. Trends in voeding, bewegen en lifestyle. Trends gericht op gezonder en prettiger leven. Gezonder is niet alleen goede voeding tot je nemen en meer bewegen, het is ook de wens geen giftige stoffen in te ademen en meer te leven in de natuur. Het aanbod duurzame producten wordt steeds groter. Naast producten gaan mensen steeds bewuster leven, dat is te zien in het zoeken naar

efficiëntie op het gebied van waterverbruik en energieverbruik. Een duurzame tuin is daarom een logische stap. Synergie tussen binnen en buiten. Het maken van een plek buiten waar bewust omgegaan wordt met energie, materiaal en mensen.

Tophoveniers vertaalt de ontwikkelingen in de markt als volgt:

  • Doe waar je goed in bent: adviseren over tuinieren en het aanleggen van tuinen
  • Generatie Y vraagt om transparantie, eerlijkheid en duurzaamheid, Tophoveniers biedt deze eigenschappen
  • De tuin is belangrijk in de diverse trends
  • Duurzame producten zijn in opkomst, een duurzame tuin sluit naadloos aan

Labels

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. In de markt zijn verschillende labels ontwikkeld waardoor vergelijking tussen producten, diensten en bedrijven mogelijk is.

Transparant, integer en efficiënt

Tophoveniers werken transparant: we delen wat we doen, hoe we het doen en waarom we iets doen. Zo kan iedereen bepalen, dat het werk wat we leveren ook echt goed is. Een praktische en passende manier van duurzaam ondernemen voor Tophoveniers is het uitvoeren van de basisgedachten van de diverse labels, opgenomen in onze visie. Zo is het bijvoorbeeld voor “De Levende Tuin” van belang dat vogels en insecten kunnen leven in de tuin. En voor het label “BREEAM” wordt onder andere de eis gesteld dat inheemse planten gebruikt worden.  Maar natuurlijk ook vanuit onze eigen visie spelen biodiversiteit, waterretentie en hergebruik een grote rol.

Tophoveniers gaan altijd efficiënt te werk, planten worden op de perfecte plaats geplant en de inkoop wordt goed verzorgen. Ook springen de Tophoveniers in op de toenemende vraag naar duurzame producten.

Kortom; Tophoveniers leveren  duurzame producten af, ondernemen op een duurzame manier en kopen duurzaam in.

© 2018 Tophoveniers | webdesign by BRANDRS