Aanmelden Tophoveniers

Heeft u interesse om toe te treden tot de wereld van de Tophoveniers dan vindt u hieronder een aantal van de belangrijkste voorwaarden waaraan een nieuw lid moet voldoen. En wat u mag verwachten van deze bijzondere en professionele hoveniersorganisatie. Wilt u meer informatie mail dan naar gunther@derooyhoveniers.nl.

Voorwaarden voor het lidmaatschap van Tophoveniers
Als het bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden dan kan het bedrijf aspirant lid worden voor 1 jaar.

 • Het nieuwe hoveniersbedrijf moet een meerwaarde kunnen bieden aan de groep.
 • Het nieuwe bedrijf moet de ambitie hebben zich te onderscheiden in de markt d.m.v. een persoonlijke stijl of specialisatie.
 • Spreiding van de bedrijfslocatie heeft de voorkeur (bedrijven hebben een afstand van min. 25 km)
 • Het bedrijf moet minimaal 5 jaar bestaan.
 • De ontwerpdiscipline en de hovenierskunst binnen de organisatie moet van hoog niveau zijn.
 • De ontwerpdiscipline mag ook ingehuurd worden, er dient bij aanleg echter altijd volgens een hoogwaardig ontwerp gewerkt te worden.
 • De bedrijfslocatie/ ontvangstruimte moet representatief zijn.
 • Bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland of België
 • Betaling van een deel van de contributie en toetredingsfee.
 • Akkoord van ballotage commissie a.d.h.v. de voorwaarden

Om vast lid te worden voldoet het bedrijf aan de volgende voorwaarden

 • In het aspirant-jaar keuring door 90% van de leden van de Tophoveniers met een positief resultaat.
 • Heeft 75 % van de bijeenkomsten in het aspirant-jaar meegemaakt.
 • Betaling van de resterende toetredingsfee.

Procedure voor het aanmelden van nieuwe leden

 • Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de Tophoveniers door middel van een verzoek tot lidmaatschap voorzien van een motivatie.
 • De ballotagecommissie zal binnen 6 weken na de aanvraag een bezoek brengen aan het potentieel lid voor een fysieke tuinkeuring.

Wat mag u verwachten van de Tophoveniers

 • Verregaande samenwerking op het gebied van inkoop, marketing en communicatie, inspirerende studie-reizen, maar ook een aantal malen per jaar bijeenkomsten met een hoog educatief gehalte. Tot slot keuren de Tophoveniers elkaars tuinen een maal per 3 jaar om scherp te blijven in het vak.
© Tophoveniers | webdesign by BRANDRS